De Leentjeshoeve Boert Bewust

De Leentjeshoeve is sinds januari 2019 door Boert Bewust gecertificeerd als Boert Bewust-bedrijf. Hieronder vertellen we je meer over wat dit inhoudt.

Doelstelling

Boert Bewust werkt aan verbindingen tussen boeren en tuinders en de samenleving. Zij stimuleert  ondernemers in de land- en tuinbouw om contact te zoeken met hun omgeving. Voor een goede dialoog,  wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel. Alle boeren en tuinders kunnen meedoen; van veehouders tot fruittelers, van gangbaar tot biologisch. Dat is de kracht van Boert Bewust.

 

 

Maatschappelijk verantwoorde bedrijven

Voor een certificering dien je minimaal 10 punten te scoren op zaken die je extra doet op je bedrijf naast wat volgens de wet verplicht is. Denk aan de uitstraling van je bedrijf, het zorgvuldig omgaan met klimaat en energie, de gezondheid van dieren en aan de goede relatie met de samenleving. De scores  worden iedere drie jaar opnieuw bekeken.

De Leentjeshoeve verzamelde 16 punten voor de certificering.